Rzuć okiem na biznes w górach i zrób własny interes

Pomimo, że firmy doradcze nadal prognozują wzrost na rynku usług turystycznych i hotelarskich w górach, zastanówmy się czy jest to jedyny skuteczny sposób na zrobienie tam biznesu.

Rynek hotelowy polskich gór jest już dość mocno nasycony. Najlepiej rozwinięty jest w oczywiście w Tatrach ale bogata baza noclegowa jest również w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Karkonoszach. Najsłabiej rozwinięty jest natomiast w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. Oprócz miejsc noclegowych przedsiębiorcy mają niejednokrotnie do zaoferowania szeroką gamę usług dodatkowych. W ofercie znajdziemy coraz częściej jako standard takie pozycje jak SPA, usługi rekreacyjne typu jazda konna i wynajem sal konferencyjnych.

Jest jednak wiele znakomitych biznesów nazwijmy to niekonwencjonalnych, które można rozwinąć w polskich górach.  Skupię się jednak tutaj na możliwości wykorzystania czystej i ekologicznej energii z wnętrza ziemi.

Polska ma bogate złoża wód geotermalnych. Podobno aż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez prowincje geotermalne . Na czym to polega? Wody opadowe spływające w głąb ziemi podgrzewane są na płytkich pokładach magmy i w postaci pary lub bardzo gorącej wody przedostają się do wyżej położonych warstw. Energię tych źródeł można wykorzystywać do różnych celów, na przykład dystrybuować ją do ogrzewania domostw, pozyskiwać z jej ciepła energię elektryczną lub po przestudzeniu stosować do wypełniania leczniczych basenów.

Zasady poszukiwania i wydobywania wody z takich pokładów są oczywiście obwarowane przepisami prawnymi. Można je znaleźć w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze. Aktualnie, ze względu na realizowaną przez Ministra Środowiska politykę na rzecz rozwoju geotermii w Polsce, stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0 zł tak samo jak opłata za informację geologiczną, wykorzystywaną do celów projektowych. Dodatkowo do 31 grudnia 2020 r. można skorzystać z dodatkowej ulgi, dzięki której wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej wynosi tylko 1% jej wartości. Jednakże dodatkowe opłaty jakie musi ponieść przedsiębiorca chcący prowadzić działalność w tym zakresie to: opłata skarbowa za wydanie koncesji wynosząca 616 zł oraz opłata za poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych wynosząca 549,58 zł za każdy km2.  Co ciekawe, w przypadku koncesji na wydobycie wód termalnych w górach, beneficjentem opłaty jest burmistrz jednej z warszawskich dzielnic, gdyż jak czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska „Beneficjantem tej opłaty jest organ podatkowy właściwy miejscowo, którym w przypadku Ministerstwa Środowiska jest Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy”.

Dodatkową zachętą do inwestycji w zakresie korzystania z wód geotermalnych jest możliwość uzyskania dofinansowania. Istnieją co najmniej cztery źródła, z których można uzyskać dofinansowanie. Są to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (program Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdy program działa na nieco innych warunkach i obejmuje dofinansowania na różne cele. Pełen przegląd tych programów możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.

Korzystanie z tej formy pozyskiwania energii jest już popularne w Europie. Energię geotermalną intensywnie wykorzystuje się w Islandii, aż 85% domów ogrzewanych jest tam ciepłem z wnętrza ziemi, dodatkowo 30 % z nich korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z energii geotermalnej.  Energia ta jest również intensywnie wykorzystywana w Grecji, Włoszech, Turcji, Niemczech i Austrii. W Polsce dopiero powoli rośnie zainteresowanie tym tematem ale ze względu na kryzys energetyczny i wyjątkowo wysokie ceny paliw kopalnych, może się okazać, że nie tylko jest to bardziej ekologiczna forma pozyskiwania energii ale również znacznie tańsza.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Dodaj komentarz