Corporate Social Responsibility – odpowiedzialny biznes

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnych realiach ekonomicznych. Nie tylko jako idea. Niedawno Parlament Europejski wystosował dwa raporty, w których zwraca uwagę na potrzebę większego zaangażowania biznesu w CSR, uznając go za szczególnie ważny czynnik wychodzenia światowej gospodarki z kryzysu.

CSR to wszelkiego rodzaju działania, które nie tylko poprawiają wizerunek firmy, ale także jakość życia różnych grup, a w efekcie całego społeczeństwa. Są to tzw. dobre praktyki mieszczące się wśród następujących zagadnień: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Na czym polega CSR w praktyce?  Możliwości jest wiele. Od kampanii społecznych skierowanych na zmianę postaw lub zachowania, poprzez programy dla pracowników mające zintegrować ich wokół pewnej idei, umieszczanie na opakowaniach znaków informujących o ekologicznym pochodzeniu produktu czy stosowaniu zasad fair trade, aż po inwestowanie w oparciu o analizy dotyczące długofalowego wzrostu spółek skorelowanego z rozwojem społecznym i poszanowaniem środowiska. Forma działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu powinna być dopasowana do profilu działalności przedsiębiorstwa.

CSR to nie tylko filantropia, jak niektórym może się wydawać, to także korzyść w postaci większej innowacyjności firmy. Daje bowiem lepszy dostęp do szerokiego zasobu wiedzy, jaki posiada zewnętrzne otoczenie. Dzięki temu firmy są w stanie szybciej wprowadzać zmiany i wyprzedzać konkurencję.  A tam gdzie jest duża konkurencja wzrasta popyt na niestandardowe rozwiązania.

Po co więc CSR? Odpowiedź jest prosta i niesie ze sobą wiele korzyści – dla wizerunku firmy, podniesienia poziomu jej innowacyjności i konkurencyjności oraz dla społeczeństwa, którego jakość  – chcemy czy nie – wspólnie tworzymy.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Dodaj komentarz