Solidna Marka dla solidnej firmy posiadającej pozytywne opinie wśród konsumentów

Światowej klasy specjalista w zakresie marketingu Philip Kotler, już jakiś czas temu, ogłosił kres dotychczasowych zasad biznesowych i zastąpił je marketingiem 3.0. Oznacza to podejście do konsumenta jako świadomego decydenta, który za sprawą swoich wyborów kształtuje opinie na temat produktów i usług. To z kolei jest rezygnacją z modelu marketingu skupionego wyłącznie na produkcie lub konsumencie, określonych jako podstawa marketingu 1.0. i 2.0. Koncepcja marketingu 3.0 to solidna marka, pozycjonowanie i wyróżnienie na rynku oraz trzy wymiary solidnej marki, tzw. 3i: tożsamość (identity), uczciwość (integrity) oraz wizerunek (image).

Według Philipa Kotlera współczesny konsument nie sugeruje się już wyłącznie ceną i jakością produktu bądź usługi. W swoich wyborach kieruje się ich zgodnością z wyznawanymi wartościami i światopoglądem. Wiodące firmy wiedzą, że dotychczasowe zasady skoncentrowane jedynie na produkcie lub konsumencie, przestały przynosić oczekiwane rezultaty. Aby dotrzeć do świadomych konsumentów, muszą stworzyć produkty i usługi, które będą inspirować konsumentów i odzwierciedlać ich osobowość.

W programie certyfikującym Solidna Marka opinie na temat marki w Internecie są badane na podstawie specjalnego systemu internetowego, który automatycznie wyszukuje wypowiedzi na temat marki w Internecie i określa ich wydźwięk. Każda badana firma wraz z wynikiem Kapituły Programu Solidna Marka otrzymuje raport z przeprowadzonego badania.

Wśród kandydatów do „Solidnej Marki” badane są pozytywne i neutralne opinie konsumentów oraz komunikacja firmy w Internecie.

Platforma inwestycyjna Symultana.org jest jednym z wielu serwisów rekomendujących program certyfikujący „Solidna Marka” przez wiele lat odbywający się pod patronatem Ministra Gospodarki. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.solidnamarka.pl.