Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw w połączeniu nauki z biznesem.

Globalizacja gospodarki światowej i jej szybki rozwój powoduje, że mniejsze kraje, takie jak Polska, stoją przed niełatwym zadaniem konkurowania z innymi państwami na arenie światowej. Aby zająć znaczącą pozycję, która pozwoli stworzyć innowacyjną gospodarkę, musi zaistnieć współpraca między władzą publiczną, nauką i przedsiębiorcami. Ci ostatni bez pomocy pozostałych nie są w stanie stworzyć organizacji, która nadąży za rozwojem technologii i posiadałaby konkurencyjność, jaką prezentują większe rynki. Czytaj dalej